Giresun Fındık Ezmesi, Fiskobirlik’in başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca Coğrafi İşaretli ürün kapsamına alındı.

Giresun Fındık Ezmesi, Fiskobirlik’in başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca Coğrafi İşaretli ürün kapsamına alındı.

Giresun Fındık Ezmesi, Fiskobirlik’in başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca Coğrafi İşaretli ürün kapsamına alındı.

Fiskobirlik, ilk defa “Giresun Fındık Ezmesi”ni 1975 yılında tüketiciye sunmuş ve bu ürünün sanayileşme evresini başlatmıştır. 1975’ten günümüze kadar gelen süreçteki formülünü de değiştirmeyerek, nesilden nesile damak lezzetinin orijinalliğini koruyup/kollamıştır. Günümüzde, “Giresun Fındık Ezmesi” hem yurt içi, hemde yurt dışında beğeniyle tüketilen sağlıklı ürün haline gelmiştir. “Giresun Fındık Ezmesi”nin en ayırt edici özelliği, Giresun (tombul, sivri, kara) kalite fındıklar ile şeker pancarı şekerinden imal edilmesidir. Diğer bir ayırt edici özelliği de, tüketildiğinde ağızda fındık parçacıklarının hissedilmesi ve şeker kristallerinin pudra şekerine dönüştürülmesinden dolayı, şeker kristallerinin ürünün içinde hissedilmemesidir. Diğer bir hususta formülüdür ki, %70 fındık, %30 şeker ihtivasıdır. Başkaca koruyucu gıda veya farklı gıda katkıları bulunmamasıdır.

Böylesi kıymetli ve değerli bir ürünün korunarak nesilden nesile aktarılması elbette çok önemliydi. Bu misyona sahip Fiskobirlik, “Giresun Fındık Ezmesi”nin Giresun’a özgü olarak tescillenmesi ve tarihsel geçmişindeki formülle üretiminin yaygınlaştırılması, bilinçli tüketicilerin gerçek “Giresun Fındık Ezmesi”ne ulaşmasını sağlamak amacıyla 2016 yılında Coğrafi işaret tescil çalışması başlatmıştır. Yapılan çalışmalar ve raporlar neticesinde hazırlanan dosya, (mahreç sınıfında) 22.10.2018 tarihinde C2018/200 başvuru numarasıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulmuştur. Kurumca yapılan titiz inceleme ve tetkikler sonucunda, “Giresun Fındık Ezmesi”nin COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN kapsamına alınması uygun görülmüş ve Kurumun 17.02.2020 tarih 71 Sayılı Coğrafi İşaretli Ürünler Bülteninde ilan edilmiştir.

Coğrafi işaretli ürün amblem ve logo kullanımı, ürünü kullanan, imal eden, mamul haline dönüştüren firma ve işletmelere de değer katacaktır. Böylece, toplumsal hayat içerisindeki varlığı, tercihi, önemi, ülkeye sağladığı sosyoekonomik katkısı ve markalaşmadaki önemi artacaktır. Bu da dolaylı olarak istihdamı artıracağı gibi, çiftçimizin&işletmecilerimizin gelirini artıracaktır.

 

 

 

713 kez okundu

Sosyal medyada paylaş

WordPress Lightbox Plugin