Kalite Hedefleri

Kalite Hedefleri

1. 2016 yılı sonu itibari ile; ‘müşteri memnuniyetini’ ölçmeyi ve %90’ların üzerine çıkarmayı,

2. 2016 yılı sonuna 2 adet kırma tesisi tamamlamayı,

3. 2016 yılı sonuna kadar; çağrı altyapısını yenileyerek Müşteri Hattı kurmayı,

4. 2016 yılı sonuna kadar, 15 adam/saat Kalite eğitimleri vermeyi,

5. 2016 yılı sonuna kadar, İTU hizmeti verdiğimiz üretici sayısını %10 arttırmayı,

6. 2016 yılı sonuna kadar, iş kazası sayısını 0 da tutmayı,

7. Yıllık elektrik tüketimini 2015 yılına göre %10 azaltmayı,

8. 2016 yılı sonuna kadar çevreye daha az zararlı olan Doğalgaz tüketimine geçmeyi,

9. Üreticilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 2016 yılı sonuna kadar 3 adet kamyon almayı

hedeflemektedir.

ONAY
GENEL MÜDÜR

Tarih : 01.03.2016
Revizyon No : 0/0
Doküman No : D.5.4.1